Cesta k Baltu! Lektorovaná šifrovací hra

Navštivte s žáky výstavu Cesty. Tisíc let putování krajinou. Žáci budou mít možnost vyzkoušet si originální šifrovací hru. Bádat budou v malých skupinkách a s podporou našeho průvodců. Poznejte jak se cestovalo před tisíci lety, a jaké předměty k nám dnes o putování našich předků promlouvají.

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, kolektivy letních táborů (pro děti od 8 let)

Délka programu: 40 minut

Počet účastníků: max. 30

Výstupy – žák:

  • komunikuje s lektorem a ostatními účastníky na zadané téma
  • účinně spolupracuje v malé skupině
  • popíše vybrané aspekty cestování v pravěku
DSC 0710 4   DSC 0711 4
 DSC 0712 4  DSC 0713 4

Kočárky!

Komentovaná prohlídka s aktivitou představí předměty, které jsou dětem velmi blízké: kočárky. Mluvit budeme o typech kočárků, jejich funkcích i postupném vývoji. Děti si také budou moci navrhnout kočárek podle vlastní fantazie.

Cílová skupina: MŠ, 1. stupeň ZŠ

Délka programu: 60 minut

Počet účastníků: max. 30

Výstupy – žák:

  • komunikuje s lektorem na zadané téma
  • pozoruje a popíše vybrané exponáty
  • vytvoří vlastní výtvarnou práci

Život by mohl být tak krásný. Deník Ruth Maierové

Zúčastněte se workshopu ve výstavě o Ruth Maierové, židovské dívce s moravskými kořeny, a příběhu její rodiny. Workshop jsme připravili ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze.

Ruth Maierová není tak známá jako Anne Frank, ale i ona si vedla podrobné deníky reflektující přímé zkušenosti s holokaustem. Narodila se v listopadu 1920 ve Vídni, její otec pocházel ze Žarošic a část širší rodiny žila v Brně. Deníky si vedla v letech 1933-1942. Odráží se v nich její osobní pocity, každodenní život, témata spojená s dospíváním, ale i politické události a radikalizující se pronásledování židovských obyvatel po anšlusu Rakouska v roce 1938. Dílo bylo v roce 2014 zapsáno do programu UNESCO - MemoryoftheWorld – na záchranu světového kulturního dědictví uchovaného v dokumentech. Deník Ruth Maierové poprvé vyšel v českém předkladu v lednu 2021. Na workshopu Vás provedeme výstavou Přetnuté životy, deníkovými záznamy a pracovat budeme i s několika akvarely, které se po Ruth zachovaly.

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, gymnázia a střední školy

Délka programu: 60 minut

Počet účastníků: max. 30

Hliněný model koníka podle originálu ze 14. století, Brněnsko

rozměry: (v) 5 cm

180

Papírový model budovy muzea - skládací

rozměry: 21 x 41cm

20

Látková taška

motiv z díla Aloise Kalvody
rozměry: 41 x 36 cm

130

Pohlednice: někdejší scholasterie na Masarykově náměstí

rozměry: 10 x 15 cm

6

Pohlednice: Muzeum ve Šlapanicích, sídlí v renesanční budově

rozměry: 10 x 15 cm

6

Pohlednice: Lidové plastiky, 19. století

rozměry: 10 x 15 cm

6

Pohlednice: Podmalby na skle, 19. století

rozměry: 10 x 15 cm

6

Pohlednice: Africká dřevořezba

rozměry: 10 x 15 cm

6

Magnetka: motiv výšivkových tiskátek ze sbírky muzea

rozměry: 4 x 6cm

25

Magnetka, motiv plastiky Panny Marie Svatohorské ze sbírky muzea

rozměry: 4 x 6cm

25

Magnetka: pohled na Muzeum ve Šlapanicích

rozměry: 4 x 6cm

25
vila low beer

Vila
Löw-Beer

v Brně
více informací
mohyla miru
Památník

Mohyla
míru

více informací
podhoracke muzeum

Podhorácké
muzeum

Klášter Porta coeli
více informací

Muzeum
v Ivančicích

Lapidárium
více informací
muzeum ivancice

Muzeum ve
Šlapanicích

scholasterie
více informací
muzeum slapanice

Památník
písemnictví

na Moravě
více informací
pamatnik pisemnictvi

partner jihomoravsky kraj partner asociace muzeii partner cesky rozhlas

All Rights Reserved Muzeum Brněnska © 2020, Webdesign by LE CLAVERA s.r.o.