Historie muzea

Muzeum Brněnska je paměťová instituce sdružující šest poboček: tři vlastivědná muzea – Muzeum v Ivančicích, Podhorácké muzeum v Předklášteří a Muzeum ve Šlapanicích, dále Památník Mohyla míru na slavkovském bojišti, literární muzeum Památník písemnictví na Moravě a památkově obnovenou Vilu Löw-Beer v Brně. Pobočky muzea sídlí v jedinečných historických objektech, mezi nimiž vyniká národní kulturní památka klášter Porta Coeli v Předklášteří či benediktinský klášter v Rajhradě.

Muzeum působí v kulturně i přírodně rozmanitém okolí moravské metropole zahrnujícím přibližně někdejší okres Brno-venkov. Dokumentuje minulost i současnost tohoto regionu, věnuje se vědecko-výzkumné a sbírkotvorné činnosti a zprostředkovává ji veřejnosti. Sbírkové fondy spravované pobočkami Muzea Brněnska – historické, archeologické, etnografické, uměleckohistorické i přírodovědné – svým významem přesahují region. V současné době čítají více než 110 tisíc evidenčních čísel a jsou zapsány v Centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury ČR.
Muzeum Brněnska je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje.

Historie

Muzeum vzniklo koncem šedesátých let 20. století v době reformy státní správy a profesionalizace muzeí. Tehdy byla muzea v Ivančicích, Šlapanicích a Předklášteří spolu s Památníkem Mohyla míru sloučena do instituce nazvané Okresní muzeum Brno-venkov. V souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů a novým zřizovatelem, jímž se stal Jihomoravský kraj, byl v roce 2003 název změněn na Muzeum Brněnska. O dva roky později se součástí muzea stalo nově založené literární muzeum Památník písemnictví na Moravě se sídlem v Rajhradě. Nejmladší pobočkou je Vila Löw-Beer v Brně, která byla k Muzeu Brněnska připojena v roce 2015.

vila low beer

Vila
Löw-Beer

v Brně
více informací
mohyla miru
Památník

Mohyla
míru

více informací
podhoracke muzeum

Podhorácké
muzeum

Klášter Porta coeli
více informací

Muzeum
v Ivančicích

Lapidárium
více informací
muzeum ivancice

Muzeum ve
Šlapanicích

scholasterie
více informací
muzeum slapanice

Památník
písemnictví

na Moravě
více informací
pamatnik pisemnictvi

partner jihomoravsky kraj partner asociace muzeii partner cesky rozhlas

All Rights Reserved Muzeum Brněnska © 2020, Webdesign by LE CLAVERA s.r.o.