Základní informace

Sbírkové fondy spravované pobočkami Muzea Brněnska – historické, archeologické, etnografické, uměleckohistorické, literární i přírodovědné – svým významem přesahují hranice regionu. V současné době čítají více než 110 tisíc evidenčních čísel a jsou dále doplňovány. Jednotlivé sbírky jsou zapsány v Centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury ČR.

Základ sbírky Muzea v Ivančicích, jednoho z nejstarších regionálních muzeí na Moravě, tvoří předměty získané v době působení zdejšího muzejního spolku (1893–1951). Sbírkový fond, mapující život především v regionu Ivančicka, zahrnuje celou řadu výjimečných artefaktů z mnoha oblastí, mezi jinými také ivančickou keramiku, pozoruhodnou sbírku umění nebo fond vztahující se k životu a dílu rodáka Alfonse Muchy.

Sbírka Podhoráckého muzea dokumentuje region Tišnovska a navazující obce severně od Brna. Nejstarší předměty pocházejí z paleolitu, převážnou většinu sbírky lze pak datovat do období od druhé poloviny 19. století do 80. let 20. století. Unikátní je například zdejší kolekce minerálů a hornin, ucelený soubor měšťanského nábytku či fond uchovávající umělecká díla tvůrců spjatých s regionem.

Sbírkové fondy Muzea ve Šlapanicích mapují převážně dějiny užšího regionu, Šlapanicka, od paleolitu do konce 20. století, přičemž zvláštní pozornost je věnována lidové kultuře. Součástí sbírky je rozsáhlá kolekce výšivkových tiskátek, ale i fondy významných osobností pocházejících z regionu –krajináře Aloise Kalvody a cestovatelky Barbory Markéty Eliášové.

Sbírku Památníku Mohyla míru tvoří různorodý materiál vztahující se k období od roku 1789 až do roku 1815 a zejména k bitvě u Slavkova (1805), fond však mapuje též ohlasy napoleonských válek, druhý život bitvy. Je zde zastoupen archeologický materiál, mince, medaile a v neposlední řadě také zbraně. Součástí sbírky jsou i knihy, tisky, grafiky, plakáty či fotografie.

Sbírkový fond Památníku písemnictví na Moravě uchovává tvorbu autorů spjatých s moravským prostředím, ať už svým původem či tematickým zaměřením díla. Literární sbírka obsahuje pozůstalosti česky i německy píšících spisovatelů 20. století, zastoupeny jsou také dokumenty vztahující se k činnosti moravských nakladatelství, bibliofilské tisky 20. století a výtvarná díla spojená s literaturou, včetně kolekce ex libris.

Zatím nevelká sbírka Vily Löw-Beer v Brně zahrnuje předměty z období od poloviny 19. do poloviny 20. století, artefakty spojené s rodinnou historií i podnikatelskými aktivitami obyvatel vily, rodin Löw-Beer a Fuhrmann, předměty dokumentující bytovou kulturu i související knižní publikace.


Darujte předměty do našich sbírek!

Jste vlastníky nějakého předmětu, který byste rádi uchovali pro další generace? Podpořte hlavní činnost našeho muzea, sbírkotvornou, a darujte ho do našich sbírek! Uzavřeme s Vámi darovací smlouvu, předmět zaevidujeme a budeme se o něj dobře starat. Využijeme ho na výstavách nebo třeba při edukačních aktivitách pro školy a veřejnost.

Jak na to? Kontaktujte emailem nebo telefonicky hlavní kurátorku muzea, která se s Vámi domluví na dalším postupu.

Mgr. Martina Krajíčková
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
telefon: 544 544 261, 702 205 295

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají rozšiřovat muzejní sbírky a uchovávat tak naši společnou paměť pro další generace!

vila low beer

Vila
Löw-Beer

v Brně
více informací
mohyla miru
Památník

Mohyla
míru

více informací
podhoracke muzeum

Podhorácké
muzeum

Klášter Porta coeli
více informací

Muzeum
v Ivančicích

Lapidárium
více informací
muzeum ivancice

Muzeum ve
Šlapanicích

scholasterie
více informací
muzeum slapanice

Památník
písemnictví

na Moravě
více informací
pamatnik pisemnictvi

partner jihomoravsky kraj partner asociace muzeii partner cesky rozhlas

All Rights Reserved Muzeum Brněnska © 2020, Webdesign by LE CLAVERA s.r.o.