Vila dětem: Zahrada a zahrádka
Pravidelný program pro rodiny s dětmi
Hračka v dřevě ukrytá
Dřevěné hračky v tradiční lidové i moderní podobě
„Slovutný pane architekte!“
Josef Fanta – český architekt na prahu nové doby
Skácelové – ke kořenům
Literární a výtvarný odkaz Emila, Jana a Petra Skácelových
Alfons Mucha neznámý - knižní a časopisecké ilustrace
Tvorba významného umělce jako obrazový doprovod krásné, naučné a populární literatury
Cesty do pravěku aneb Ve stopách Zdeňka Buriana
Výstavní projekt založený na propojení výtvarného umění a přírodních věd