Procházky po Černých Polích
Poznejte historii nejstarší vilové kolonie v Brně
Rostliny a lidé
Interaktivní výstava od 18. 10. 2019
„Slovutný pane architekte!“
Josef Fanta – český architekt na prahu nové doby
Pálavo nádherná...
Pálavské vrchy jako tradiční inspirační zdroj pro výtvarné i slovesné umění
Alfons Mucha neznámý - knižní a časopisecké ilustrace
Tvorba významného umělce jako obrazový doprovod krásné, naučné a populární literatury
Archeologie pro každého
Nevšední výlet do pravěku pro děti i dospělé