Komorní kytara ve vile
Kytarista Vladislav Bláha a cimbalistka Zuzana Lapčíková
Četníci (nejen) ze Šlapanic
Dějiny četnictva v období první republiky
Proměny Brna II
Aneb Brno napoleonské
Skácelové – ke kořenům
Literární a výtvarný odkaz Emila, Jana a Petra Skácelových
Cesty do pravěku aneb Ve stopách Zdeňka Buriana
Výstavní projekt založený na propojení výtvarného umění a přírodních věd