Cesta k Baltu! Lektorovaná šifrovací hra

Navštivte s žáky výstavu Cesty. Tisíc let putování krajinou. Žáci budou mít možnost vyzkoušet si originální šifrovací hru. Bádat budou v malých skupinkách a s podporou našeho průvodců. Poznejte jak se cestovalo před tisíci lety, a jaké předměty k nám dnes o putování našich předků promlouvají.

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, kolektivy letních táborů (pro děti od 8 let)

Délka programu: 40 minut

Počet účastníků: max. 30

Výstupy – žák:

  • komunikuje s lektorem a ostatními účastníky na zadané téma
  • účinně spolupracuje v malé skupině
  • popíše vybrané aspekty cestování v pravěku
DSC 0710 4   DSC 0711 4
 DSC 0712 4  DSC 0713 4

Kočárky!

Komentovaná prohlídka s aktivitou představí předměty, které jsou dětem velmi blízké: kočárky. Mluvit budeme o typech kočárků, jejich funkcích i postupném vývoji. Děti si také budou moci navrhnout kočárek podle vlastní fantazie.

Cílová skupina: MŠ, 1. stupeň ZŠ

Délka programu: 60 minut

Počet účastníků: max. 30

Výstupy – žák:

  • komunikuje s lektorem na zadané téma
  • pozoruje a popíše vybrané exponáty
  • vytvoří vlastní výtvarnou práci

Život by mohl být tak krásný. Deník Ruth Maierové

Zúčastněte se workshopu ve výstavě o Ruth Maierové, židovské dívce s moravskými kořeny, a příběhu její rodiny. Workshop jsme připravili ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze.

Ruth Maierová není tak známá jako Anne Frank, ale i ona si vedla podrobné deníky reflektující přímé zkušenosti s holokaustem. Narodila se v listopadu 1920 ve Vídni, její otec pocházel ze Žarošic a část širší rodiny žila v Brně. Deníky si vedla v letech 1933-1942. Odráží se v nich její osobní pocity, každodenní život, témata spojená s dospíváním, ale i politické události a radikalizující se pronásledování židovských obyvatel po anšlusu Rakouska v roce 1938. Dílo bylo v roce 2014 zapsáno do programu UNESCO - MemoryoftheWorld – na záchranu světového kulturního dědictví uchovaného v dokumentech. Deník Ruth Maierové poprvé vyšel v českém předkladu v lednu 2021. Na workshopu Vás provedeme výstavou Přetnuté životy, deníkovými záznamy a pracovat budeme i s několika akvarely, které se po Ruth zachovaly.

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, gymnázia a střední školy

Délka programu: 60 minut

Počet účastníků: max. 30

Miniaturní model pro sběratele

VISTA Model
Památník písemnictví na Moravě, č. 22
Rozměry: 42 x 32 x 28 mm

92

Magnetka Sestav si svůj svět

Památník písemnictví na Moravě / Rajhrad č. 609

30

Dřevěná magnetka Rajhrad

Rozměry 6 x 8 cm

35

Magnetka

Památník písemnictví na Moravě
Rozměry 6 x 5 cm

25

Magnetka Kašpárek

Památník písemnictví na Moravě - 2 motivy
Rozměry 6 x 5 cm

25

Puzzle Rajhrad 70 dílků

Rozměry: 14 x 20 cm

44

Kovový přívěsek na klíče Rajhrad

Rozměry 2,5 x 3,5 cm

49

Pohlednice klasická

Historické schodiště
Rozměry: 10 x 15 cm

6

Pohlednice klasická

Knihovna
Rozměry: 10 x 15 cm

6

Pohlednice klasická

Klášter – pohled z parku
Rozměry: 10 x 15 cm

6

Pohlednice klasická

Areál benediktinského kláštera Rajhrad
Rozměry: 10 x 15 cm

6

Pohlednice klasická

Benediktinský klášter Rajhrad
Rozměry: 10 x 15 cm

6

Pohlednice klasická

Město Rajhrad letecky se snímky kláštera
Rozměry: 10 x 15 cm

6

Pohlednice klasická

Muzeum Brněnska – Památník písemnictví na Moravě
Rozměry: 10 x 15 cm

6

Pohlednice klasická

Svatý Kryštof – detail ilustrace z Breviáře probošta Vítka (1342)
Rozměry: 10 x 15 cm

6

Pohlednice klasická

Madona – detail ilustrace z Breviáře probošta Vítka (1342)
Rozměry: 10 x 15 cm

6

Pohlednice klasická

Iluminace ze středověkého misálu (12. století)
Rozměry: 10 x 15 cm

6

Pohlednice klasická

Český místopis – Rajhrad
Rozměry: 10 x 15 cm

6

Pohlednice čtvercová

Sál historické knihovny kláštera v Rajhradě
Rozměry: 15 x 15 cm

6

Pohlednice dlouhá

6

Pohlednice dřevěná

29

Klášterní oplatky

39

Dřevěná záložka

Rozměry 15 x 5 cm

27
vila low beer

Vila
Löw-Beer

v Brně
více informací
mohyla miru
Památník

Mohyla
míru

více informací
podhoracke muzeum

Podhorácké
muzeum

Klášter Porta coeli
více informací

Muzeum
v Ivančicích

Lapidárium
více informací
muzeum ivancice

Muzeum ve
Šlapanicích

scholasterie
více informací
muzeum slapanice

Památník
písemnictví

na Moravě
více informací
pamatnik pisemnictvi

partner jihomoravsky kraj partner asociace muzeii partner cesky rozhlas

All Rights Reserved Muzeum Brněnska © 2020, Webdesign by LE CLAVERA s.r.o.