Literatura

Literární sbírky uchovávají tvorbu autorů spjatých s moravským regionem, zejména z 19. a 20. století. V pozůstalostech česky a německy píšících spisovatelů se nacházejí rukopisy, strojopisy, korespondence, fotografie i hmotné předměty osobní povahy. Ve sbírkových fondech Muzea Brněnska je zastoupení literárních sbírek spíše marginální, s výjimkou Památníku písemnictví na Moravě, který doklady literární činnosti a výtvarná díla s literaturou související shromažďuje systematicky. Kurátoři pečují např. o pozůstalost Věry Sládkové, Vítězslava Gardavského, Jana Skácela či Richarda Schaukala. Materiály vztahující se k významným osobnostem moravské literatury jsou však uloženy i v dalších pobočkách Muzea Brněnska. V rozsáhlém sbírkovém fondu Muzea v Ivančicích se nachází pozůstalost místního rodáka B. M. Kuldy, Podhorácké muzeum mj. spravuje pozůstalost spisovatelů Josefa Soukala a Josefa Uhra spjatých s Tišnovskem. Památník Mohyla míru uchovává rukopisný cestovní deník P. Aloise Slováka, iniciátora vybudování památníku obětem bitvy u Slavkova.

S výjimkou Vily Löw-Beer disponuje každá z poboček Muzea Brněnska také svou sbírkovou knihovnou. Sbírkové fondy se liší podle kurátorského zaměření jednotlivých pracovišť, obecně však převažují knihy reflektující regionální historii nebo spadající do oboru náboženské a pedagogické literatury 19. a 20. století. Tyto akcenty jsou typické zejména pro sbírkový fond Podhoráckého muzea. Největší sbírkovou knihovnu uchovává Muzeum v Ivančicích. Tvoří ji více než pět tisíc svazků pocházejících z 16. až 20. století a spadajících do oblasti, historie, zeměpisu a vlastivědy, náboženství, filologie, školství, beletrie, práva, lékařství, hospodářství, přírodních a technických věd či hudby. Její součástí jsou také slovníky, kalendáře, mapy, časopisy a noviny. Sbírková knihovna Památníku písemnictví na Moravě patří mezi druhou největší. Zaměřuje se na raritní tisky či bibliofilie moravské provenience a signovaná vydání. Mezi výrazné knižní celky patří díla Františka Halase, Petra Bezruče, Jiřího Mahena, historická produkce moravských nakladatelství a edic, nářeční literatura a literatura moravských Němců. Sbírková knihovna Muzea ve Šlapanicích je vedle regionální literatury a knih reflektujících slavkovskou bitvu tvořena knihami souvisejícími významnými šlapanickými obyvateli, zejména Aloisem Kalvodou, Václavem Kosmákem či Barborou Markétou Eliášovou. Nejmenší sbírkový fond představuje knihovna Památníku Mohyla míru, jež zahrnuje více než stovku knih z oboru vojenských dějin a napoleonik a dále knihy věnované tvůrcům Památníku. Vila Löw-Beer návštěvníkům nabízí knihovnu brněnského architekta Františka Kalivody, která je zde umístěna jako zápůjčka z Muzea města Brna.


Kontakty

Mgr. Jiří David, Ph.D., historik, knihovník, Památník písemnictví na Moravě
dějiny práva, politiky a financí v raném novověku, dějiny rajhradské benediktinské knihovny, literatura na Moravě ve 20. století
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 544 544 284

 

PaedDr. Libor Kalina, literární historik, vedoucí Památníku písemnictví na Moravě
odkaz moravských autorů 2. pol. 20. století
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 544 544 281

 

Mgr. Andrea Procházková, Ph.D., literární historička, kurátorka, Památník písemnictví na Moravě
literární osobnosti Moravy, barokní literatura na Moravě, české spisovatelky 19. a 20. století
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 544 544 282

 

Mgr. Miroslava Šudomová, literární historička, kurátorka, Památník písemnictví na Moravě
moravská literatura pro děti, exlibris
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 544 544 283
vila low beer

Vila
Löw-Beer

v Brně
více informací
mohyla miru
Památník

Mohyla
míru

více informací
podhoracke muzeum

Podhorácké
muzeum

Klášter Porta coeli
více informací

Muzeum
v Ivančicích

Lapidárium
více informací
muzeum ivancice

Muzeum ve
Šlapanicích

scholasterie
více informací
muzeum slapanice

Památník
písemnictví

na Moravě
více informací
pamatnik pisemnictvi

partner jihomoravsky kraj partner asociace muzeii partner cesky rozhlas

All Rights Reserved Muzeum Brněnska © 2020, Webdesign by LE CLAVERA s.r.o.