Hledáme

Jakými předměty bychom rádi naše sbírkové fondy doplnili?


Aktuálně hledáme mimo jiné

  • Díla výtvarníků z Tišnovska nebo spjatých s tímto regionem (např. O. Rosenbaum, A. Lukášek, V. Bortlíková, S. Bělík, B. Vala a další)
  • Předměty z řemeslnických dílen na Ivančicku (do poloviny 20. století)
  • Relikty ze slavkovského bojiště (knoflíky, kulky, zbytky výstroje atp.)
  • Předměty a dokumenty dokládající živnosti ve Šlapanicích a okolí (do poloviny 20. století)
  • Společenská revue Salon vycházela jako měsíčník v letech 1922–1943 (r. 1 - č. 1-2;
    r. 2 – č. 1, 11-12; r. 3 – č. 1-7, 11-12; r. 8 – č. 1-3, 5, 9-12; r. 9 – č. 1-5, 10-12, r. 10-22)


Jste vlastníky předmětu z nějakého výše uvedeného tématu, kontaktujte emailem nebo telefonicky hlavní kurátorku muzea, která se s Vámi domluví na dalším postupu.

Mgr. Martina Krajíčková
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
telefon: 544 544 261, 702 205 295

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají rozšiřovat muzejní sbírky a uchovávat tak naši společnou paměť pro další generace!

Archeologie

Archeologické sbírky dokumentují osídlení zdejší krajiny od starší doby kamenné přes období pravěku a středověku až po renesanci. Charakter přírodního prostředí (část okresu leží v nížině Dyjskosvrateckého úvalu, část v morfologicky odlišné Českomoravské a Brněnské vrchovině s výraznou sníženinou Boskovické brázdy) do značné míry předurčil podobu pravěkého a středověkého osídlení oblasti, což se projevuje i v archeologickém materiálu. Poměrně vzácné nálezy štípané industrie ze starší doby kamenné pocházejí z jeskyně Pekárna. Bohaté neolitické osídlení je doloženo sídlištními i hrobovými nálezy kultury s lineární keramikou i s moravskou malovanou keramikou z Modřic a Popůvek. Dobu bronzovou zastupuje věteřovské sídliště v Budkovicích, mohylové pohřebiště kultury popelnicových polí v Tetčicích, pohřebiště v Tišnově a Kuřimi. Ze starší doby železné pocházejí součásti koňského postroje původem zřejmě z mohyly Hlásnica u Horákova, do stejné doby patří i rozsáhlý opevněný dvorec v Kuřimi nebo sídliště v Rajhradě. Materiál z pohřebišť je zastoupen například mladohradištními nálezy ze Šlapanic. Vrcholný středověk reprezentují výzkumy kláštera Porta coeli, včetně kaple sv. Kateřiny, zříceniny hradu Čepička a zaniklého hradu v Lelekovicích u Brna. Působení Jednoty bratrské ilustruje početná kolekce archeologických artefaktů z lokality Ivančice – Sbor.Kontakty

Mgr. David Hons, archeolog, Muzeum Brněnska
archeologie regionu – sídelní struktura
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 544 544 263, mobil: 702 205 256
pracoviště Muzeum ve Šlapanicích

 

Mgr. Klára Sovová, archeoložka, Muzeum Brněnska
archeologie regionu, antropologická témata (poutnictví, rituály, hudební archeologie), středověké a renesanční kachle
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 544 544 263, mobil: 702 205 256
pracoviště Muzeum ve Šlapanicích

Historie

Historické fondy uchovávají doklady života v regionu od středověku do konce 20. století. Typická je pro ně různorodost, příznačná pro vlastivědná regionální muzea, obsahují však řadu cenných celků i pozoruhodných solitérů, přičemž nejvýznamnější jsou bezesporu historické sbírky ivančického muzea, které vynikají šíří, bohatostí i kontinuitou svého budování.

Každodennost uplynulých staletí dokumentuje rozmanité vybavení domácnosti, nábytek, oděv a obuv. Uchovávány jsou taktéž doklady řemeslné výroby, cechovní památky, uměleckoprůmyslové předměty či školní pomůcky. Dále sem patří pohlednice, plakáty a různé tiskoviny, ale i dokumentace podnikatelské činnosti (Vila Löw-Beer v Brně) či listinné prameny vojenského charakteru a materiály mapující ohlasy bitvy u Slavkova (Památník Mohyla míru). Cenné jsou ivančické sbírky hodin, cínu, skla, porcelánu i zdejší lapidárium. Zastoupena jsou také militaria od 15. století do poloviny 20. století, v Podhoráckém muzeu je to například velmi cenná kolekce zbraní, písemností a fotografií k oběma světovým válkám. Součástí numizmatických fondů je mimo jiné hromadný nález pražských grošů z období vlády lucemburské dynastie (Podhorácké muzeum). Za zmínku stojí taktéž kolekce dýmek, lékárenské vybavení či koněspřežné kočáry.

K pozoruhodným a badateli vyhledávaným fondům patří pozůstalosti významných osobností regionu – objevitele Demänovských jeskyní Aloise Krále (Podhorácké muzeum), malíře Aloise Kalvody (Muzeum ve Šlapanicích) či kněze Tomáše Procházky (Muzeum v Ivančicích).
Rozsáhlé fotografické sbírky mapují proměny regionu a život jeho obyvatel v dobách minulých.


Kontakty

Mgr. Petr Bělohoubek, historik, vedoucí Památníku Mohyla míru
historie památníku Mohyla míru, Alois Slovák
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 544 544 241

 

Mgr. Vladimír Březina, Ph.D., historik, zástupce ředitele, vedoucí Vily Löw-Beer v Brně
regionální dějiny, dějiny města Brna, historie 18. a 19. století
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 544 544 219

 

Mgr. Ondřej Buček, historik, průvodce, Památník Mohyla míru
bitva u Slavkova
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 544 544 246

 

Mgr. Jaromír Cenek, historik, kurátor, Památník Mohyla míru
slavkovské bojiště, napoleonské války v regionu, numismatika
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 544 544 242

 

Mgr. Jana Černá, historička, kurátorka, Vila Löw-Beer v Brně
regionální dějiny, historie 20. století
e-mail.: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 544 544 213

 

Mgr. Martina Krajíčková, historička, vedoucí Muzea ve Šlapanicích
regionální dějiny, B. M. Eliášová, A. Kalvoda
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 544 544 261

 

Mgr. Marta Němečková, historička, vedoucí Muzea v Ivančicích
dějiny Ivančic, Muzejní spolek v Ivančicích
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 544 544 251

 

Mgr. Hana Sedláčková, Ph.D., historička, správce depozitáře, Muzeum ve Šlapanicích
regionální dějiny, lesnictví, genealogie, listinný materiál
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 544 544 264

 

PhDr. Josef Zacpal, historik, vedoucí Podhoráckého muzea
historie regionu, stavební vývoj Tišnova od 80. let 19. století, dějiny kláštera Porta coeli ve 20. století
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 544 544 222

Vila Löw-Beer: Internát

Jana Černá

Publikace ke stejnojmenné výstavě.

200

O CVIČENCE. Pohádka ze zahrady Vily Löw-Beer

Lenka Žaliová

Pohádka ze zahrady Vily Löw-Beer

90

Sborník Muzea Brněnska 2019

STUDIE: David, Jiří: Jan Jáchym Hackel – sekretář moravského královského tribunálu, jeho "cursus honorum" a majetkové poměry; Stanovský, Jaroslav: Temný stín brněnského vězení. Obraz Špilberku ve francouzské literatuře 19. století;

290

Klášter Porta coeli a Podhorácké muzeum

Josef Zacpal

Stručný přehled dějin kláštera Porta coeli a Podhoráckého muzea.

 

50

SKÁCELOVÉ – Ke kořenům

50

Sborník Muzea Brněnska 2018

STUDIE: Otavská, Vendulka, Pilná Veronika: Pohřební oděv Jana Diviše ze Žerotína ze sbírky Muzea v Ivančicích; Uhlíř, Dušan: Město Brno od merkantilismu k průmyslové revoluci; Pernes, Jakub: Tři generace rodiny Fuhrmannů, Osudy brněnské rodiny textilních průmyslníků;

290

STOPY TEXTILNÍCH MAGNÁTŮ V BRNĚ. Löw-Beer - Stiassni - Tugendhat

Knížka, kterou vydalo Muzeum Brněnska v roce 2017, sleduje stopy, které zanechaly, především v Brně, rodiny textilních podnikatelů Löw-Beerů, Stiassnich a Tugendhatů.

230

Sborník Muzea Brněnska 2017

STUDIE - Lukešová, Veronika: Alexander Neumann, architekt Fuhrmannovy, později Löw-Beerovy vily v Brně; Zouharová Dyková, Sylvie: Automobily brněnských továrníků: Löw-Beer, Stiassni, Tugendhat; Sedláčková, Hana:

330

PROMĚNY BRNA aneb 13 pohledů objektivem času

Drobnou publikaci vydalo Muzeum Brněnska v roce 2017 u příležitosti stejnojmenné výstavy v galerii Celnice Vily Löw-Beer. Dvě témata publikace: Okolí Vily Löw-Beer a Brněnské synagogy, souvisí s rodinou textilních magnátů Löw-Beerů, kritériem pro výběr ostatních míst – náměstí, prostranství, zákoutí, ulic a budov – byla snaha přiblížit některé z jejich proměn srovnáním historických a současných fotografií. 

50

Sborník Muzea Brněnska 2016

STUDIE - Eva Chytková a Petra Svobodová: Dvě rodiny brněnských továrníků: Placzkové a Löw-Beerové * Dagmar Černoušková a Iveta Černá: Pro les nevidět stromy Jiný svět sběratele Fritze Löw-Beera

224

Poklady rajhradské knihovny

Text Hana Polívková, grafická úprava Peter Jelemenský.

66

Löw-Beerové. Rodina textilních magnátů

Petra Svobodová a Veronika Lukešová zpracovaly rodokmen rodiny Löw-Beerů do formátu letáku, který je doplněn základními údaji o hospodářských a stavebních aktivitách jednotlivých členů rodu.

15

Rodinné domy Löw-Beerů. Brněnec, Brno, Půlpenec, Svitávka

Autorský kolektiv pod vedením Jaromíra Hanáka se zabýval stavebními počiny rozvětvené rodiny Löw-Beerů.

150

Vila Löw-Beer. Rodičovská vila Grety Tugendhat

Kniha pojednává o významné secesní památce v Brně, postavené v roce 1903 Alexandrem von Neumannem. Publikace představí dějiny vily, vilovou kolonii v Černých Polích, vilu Tugendhat a jejího architekta Ludwiga Mies van der Rohe. Součástí je i rozsáhlé pojednání o historii a podnikatelské činnosti rodiny Löw-Beerů.

100

Sborník Muzea Brněnska 2015

Irena Ochrymčuková: I. světová válka v osobních příbězích lidí * Josef Kopecký: První oběť II. světové války ve Šlapanicích * Josef Zacpal: Oděvní součásti partyzánů ve sbírkách Podhoráckého muzea * Petr Kopečný: Šerkovice – únor 1945

50

Host do domu - Sen o svobodě

93

Sborník Muzea Brněnska 2014

Irena Ochrymčuková: Interaktivní výstavy "Klášter Porta coeli pověstmi opředen" a "Betlémy v Podhoráckém muzeu" * Monika Hadová: Výroba replik středověké keramiky * Valentin Zbyňovský: Výstavy diel Alfonsa Muchu v Japonsku

50

Sborník Muzea Brněnska 2013

Martina Šviková: Akvizice do podsbírky výtvarného umění a uměleckého řemesla Podhoráckého muzea v roce 2012 * Jiřina Hockeová: Petr Jedlička – malíř, sochař a výtvarný pedagog * Martina Šviková: Příspěvek k tvorbě malíře Františka Štěpána

50

Sborník Muzea Brněnska 2012

Leoš Vašek: Příběh litinového náhrobku z Unína a úřednická dynastie Bratránků * Josef Zacpal: Knihy a periodika v Podhoráckém muzeu * Irena Ochrymčuková: Sbírkové předměty etnografického charakteru na výstavách Podhoráckého muzea

50

Sborník Muzea Brněnska 2011

„Fenomén Austerlitz“. Příspěvky ze semináře k otevření stejnojmenné expozice Památníku Mohyla míru
Jaromír Hanák: Stálá expozice „Fenomén Austerlitz“ v nově vybudovaním pavilonu Památníku mohyla míru(o expozici)

50

Sborník Muzea Brněnska 2010

Josef Zacpal: Jubilejní rok Podhoráckého muzea * Jitka Matuszková: Šerkovice č. p. 47, okres Brno – venkov * Jarmila Pechová: Tvorba a prezentace sbírek pracovního nářadí v Etnografickém ústavu Moravského zemského muzea

50

Rukopisy královny Rejčky 2010

Katalog k výstavě (20.–30. května 2010).

25

Ex libris

Vojen Drlík

Ex libris, knižní značka, patří neodmyslitelně ke knize a tedy i k činnosti Památníku. K výstavě Ex libris ze sbírky Mirko Riedla, význačného brněnského sběratele a znalce, vzniklo CD obsahující informaci o sběrateli, o historii ex libris u nás a abecedně řazené reprodukce děl více než 250 autorů. Připravil Vojen Drlík. 

49

Ludvík kundera - texty, dokumenty, knihy, obrazy

Doprovodný katalog k výstavě Ludvík Kundera obsahuje komentáře k jednotlivým oddílům výstavy. Seznamy vystavovaných exponátů doplňuje řada dobových fotografií především z osobního archivu spisovatele.

49

Sborník Muzea Brněnska 2009

Dušan Uhlíř: Několik úvah nad starší moravskou historiografií * Andrea Vítová: Nahlédnutí do poetiky moravských pamětí 18. století * Dušan Uhlíř: Rakouský historik Joseph von Hormayr a jeho vliv na moravské dějepisectví 19. století

50

Bohumil Hrabal. Brněnské návraty

Andrea Vítová

Katalog připomíná brněnské kořeny Bohumila Hrabala, jeho vztah k rodnému Brnu v osobním i tvůrčím životě. Pozornost je věnována spisovatelově brněnské rodině, místům, kde v dětství vyrůstal, a literárnímu ztvárnění dětských zážitků.

62

Slovutný mistře!

Hana Petlachová, Martina Krajíčková

Katalog stejnojmenné výstavy věnované malíři Aloisu Kalvodovi a jeho krajinářské škole. Texty představují osobnost a dílo A. Kalvody a věnují pozornost také jeho činnosti pedagogické. Katalog obsahuje reprodukce děl a medailony deseti výtvarníků, kteří prošli Kalvodovou krajinářskou školou.

56

Sborník Muzea Brněnska 2008

Vojtěch Hanus: Přehled správního vývoje města Tišnova a Tišnovska * Jiří Doležel: Tišnovské trhy a trhová privilegia 13. – 16. století * Ivan Štarha: Hrdelní soud městečka Tišnova * Michal Konečný: Kulturní dějiny v raně novověkých pramenech Tišnova

50

Psali Dějiny Moravy

Jindra Pavelková

Katalog stejnojmenné výstavy přináší medailony na výstavě představených významných či zajímavých osobností moravského dějepisectví. Zájemce zde nalezne informace o čtyřech autorech z období, kdy bývalo ještě zcela obvyklé bez hlubšího zhodnocení pouze opisovat staré kroniky.

50

Sborník Muzea Brněnska 2007

Miroslav Vaněk: Úzkorozchodné dráhy * Zuzana Lotreková: Vegetace okolí Ivančic (2.část) * Aleš Gottvald: Znovuobjevený Georg Placzek * Josef Kopecký: Misionář Páter Josef Zeman * Jaroslav Kotulán: Lékař je a musí být přítelem humanity

50

Skryté půvaby knižních vazeb benediktinské knihovny v Rajhradě 2007

Josef Zacpal

Katalog k výstavě (4.–24. dubna 2007), kurátor Vojen Drlík.

22

Sborník Muzea Brněnska 2006

Jana Mlatečková: Exlibris první poloviny 20. století ze sbírek Muzea v Ivančicích * Hana Petlachová: Hledání vlastního hlasu * Poznámky k životu a dílu malířky Věry Jičínské (1898 – 1962) * Petra Pichlová: Neznámá literární tvorba Františka Halase

50

Benediktinský klášter v Rajhradě

Jiří Kroupa, Jaroslav Vobr, Vojen Drlík

Prof. dr. Jiří Kroupa, CSc., vedoucí semináře dějin umění na filosofické fakultě Masarykovy university v Brně se zabývá ve svém bohatě ilustrovaném příspěvku stavebními dějinami a ikonografií kláštera.

83

Halasové. Otec a syn – proletář a básník

Petra Pichlová, Vojen Drlík

Brožura se věnuje Františku Halasovi staršímu a jeho synu básníku Františku Halasovi.

70

…bývalo u mne zotvíráno… Jan Zahradníček. 1905 - 1960

Stručný komentář k básnickému dílu Jana Zahradníčka s podrobným kalendáriem básníkova života.

29

Věra Sládková - jeden příběh, jeden osud...

Třetí z řady malých monografií, které připravuje Památník písemnictví na Moravě, je vůbec první souhrnnou informací o Věře Sládkové, mj. autorce známého televizního seriálu Vlak dětství a naděje.

68

DVD: Z Brna do Vídně po stopách Napoleona

DVD vychází jako součást nové stálé multimediální expozice Muzea Brněnska v Památníku Mohyla míru, nazvané Bitva tří císařů. Slavkov / Austerlitz 1805. Obsahuje tři počítačové animace:Evropa 1805 - animace přibližuje situaci v Evropě v roce 1805, její politické členění před zahájením tažení 3. protinapoleonské koalice.

199

Sborník Muzea Brněnska 2005

Napoleonské války silně ovlivnily politickou mapu Evropu a zasáhly hluboko do tehdejší společnosti. Reflexe těchto válečných událostí a jejich působení na proměny společenských struktur se staly tématem, které zaujalo řadu historiků a badatelů příbuzných oborů.

150

Sborník Muzea Brněnska 2004

J.Zacpal: Podhorácké muzeum na přelomu dvou tisíciletí * J.Zacpal: Nová expozice v Podhoráckém muzeu * J.Vitulová: Nová pokladna v Podhoráckém muzeum * J. Zacpal: Fotografický materiál uložený v Podhoráckém muzeu v Předklášteří

50

Sborník Muzea Brněnska 2003

Jan Vlček: Drobná reliéfní plastika okresu Brno - venkov * Vlasta Urbánková: Osudy zapomenutého rukopisu (Nad prvním vydáním životopisného díla Anny Pammrové) *Josef Zacpal: Leopold Mazáč * Karel Fic: Zapomenutý spisovatel Josef Soukal

50

Hromadný nález ze studny v areálu bývalého bratrského sboru v Ivančicích

Lubomír Šebela, Jiří Vaněk

Publikace seznamuje s výsledky archeologickohistorického výzkumu, při kterém byly odkryty základy presbyteria bratrského kostela a prozkoumána zasypaná studna, obsahující různorodý materiál z přelomu 16. a 17. století.

20
vila low beer

Vila
Löw-Beer

v Brně
více informací
mohyla miru
Památník

Mohyla
míru

více informací
podhoracke muzeum

Podhorácké
muzeum

Klášter Porta coeli
více informací

Muzeum
v Ivančicích

Lapidárium
více informací
muzeum ivancice

Muzeum ve
Šlapanicích

scholasterie
více informací
muzeum slapanice

Památník
písemnictví

na Moravě
více informací
pamatnik pisemnictvi

partner jihomoravsky kraj partner asociace muzeii partner cesky rozhlas

All Rights Reserved Muzeum Brněnska © 2020, Webdesign by LE CLAVERA s.r.o.