Hledáme

Jakými předměty bychom rádi naše sbírkové fondy doplnili?


Aktuálně hledáme mimo jiné

  • Díla výtvarníků z Tišnovska nebo spjatých s tímto regionem (např. O. Rosenbaum, A. Lukášek, V. Bortlíková, S. Bělík, B. Vala a další)
  • Předměty z řemeslnických dílen na Ivančicku (do poloviny 20. století)
  • Relikty ze slavkovského bojiště (knoflíky, kulky, zbytky výstroje atp.)
  • Předměty a dokumenty dokládající živnosti ve Šlapanicích a okolí (do poloviny 20. století)
  • Společenská revue Salon vycházela jako měsíčník v letech 1922–1943 (r. 1 - č. 1-2;
    r. 2 – č. 1, 11-12; r. 3 – č. 1-7, 11-12; r. 8 – č. 1-3, 5, 9-12; r. 9 – č. 1-5, 10-12, r. 10-22)


Jste vlastníky předmětu z nějakého výše uvedeného tématu, kontaktujte emailem nebo telefonicky hlavní kurátorku muzea, která se s Vámi domluví na dalším postupu.

Mgr. Martina Krajíčková
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
telefon: 544 544 261, 702 205 295

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají rozšiřovat muzejní sbírky a uchovávat tak naši společnou paměť pro další generace!

Archeologie

Archeologické sbírky dokumentují osídlení zdejší krajiny od starší doby kamenné přes období pravěku a středověku až po renesanci. Charakter přírodního prostředí (část okresu leží v nížině Dyjskosvrateckého úvalu, část v morfologicky odlišné Českomoravské a Brněnské vrchovině s výraznou sníženinou Boskovické brázdy) do značné míry předurčil podobu pravěkého a středověkého osídlení oblasti, což se projevuje i v archeologickém materiálu. Poměrně vzácné nálezy štípané industrie ze starší doby kamenné pocházejí z jeskyně Pekárna. Bohaté neolitické osídlení je doloženo sídlištními i hrobovými nálezy kultury s lineární keramikou i s moravskou malovanou keramikou z Modřic a Popůvek. Dobu bronzovou zastupuje věteřovské sídliště v Budkovicích, mohylové pohřebiště kultury popelnicových polí v Tetčicích, pohřebiště v Tišnově a Kuřimi. Ze starší doby železné pocházejí součásti koňského postroje původem zřejmě z mohyly Hlásnica u Horákova, do stejné doby patří i rozsáhlý opevněný dvorec v Kuřimi nebo sídliště v Rajhradě. Materiál z pohřebišť je zastoupen například mladohradištními nálezy ze Šlapanic. Vrcholný středověk reprezentují výzkumy kláštera Porta coeli, včetně kaple sv. Kateřiny, zříceniny hradu Čepička a zaniklého hradu v Lelekovicích u Brna. Působení Jednoty bratrské ilustruje početná kolekce archeologických artefaktů z lokality Ivančice – Sbor.Kontakty

Mgr. David Hons, archeolog, Muzeum Brněnska
archeologie regionu – sídelní struktura
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 544 544 263, mobil: 702 205 256
pracoviště Muzeum ve Šlapanicích

 

Mgr. Klára Sovová, archeoložka, Muzeum Brněnska
archeologie regionu, antropologická témata (poutnictví, rituály, hudební archeologie), středověké a renesanční kachle
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 544 544 263, mobil: 702 205 256
pracoviště Muzeum ve Šlapanicích

Historie

Historické fondy uchovávají doklady života v regionu od středověku do konce 20. století. Typická je pro ně různorodost, příznačná pro vlastivědná regionální muzea, obsahují však řadu cenných celků i pozoruhodných solitérů, přičemž nejvýznamnější jsou bezesporu historické sbírky ivančického muzea, které vynikají šíří, bohatostí i kontinuitou svého budování.

Každodennost uplynulých staletí dokumentuje rozmanité vybavení domácnosti, nábytek, oděv a obuv. Uchovávány jsou taktéž doklady řemeslné výroby, cechovní památky, uměleckoprůmyslové předměty či školní pomůcky. Dále sem patří pohlednice, plakáty a různé tiskoviny, ale i dokumentace podnikatelské činnosti (Vila Löw-Beer v Brně) či listinné prameny vojenského charakteru a materiály mapující ohlasy bitvy u Slavkova (Památník Mohyla míru). Cenné jsou ivančické sbírky hodin, cínu, skla, porcelánu i zdejší lapidárium. Zastoupena jsou také militaria od 15. století do poloviny 20. století, v Podhoráckém muzeu je to například velmi cenná kolekce zbraní, písemností a fotografií k oběma světovým válkám. Součástí numizmatických fondů je mimo jiné hromadný nález pražských grošů z období vlády lucemburské dynastie (Podhorácké muzeum). Za zmínku stojí taktéž kolekce dýmek, lékárenské vybavení či koněspřežné kočáry.

K pozoruhodným a badateli vyhledávaným fondům patří pozůstalosti významných osobností regionu – objevitele Demänovských jeskyní Aloise Krále (Podhorácké muzeum), malíře Aloise Kalvody (Muzeum ve Šlapanicích) či kněze Tomáše Procházky (Muzeum v Ivančicích).
Rozsáhlé fotografické sbírky mapují proměny regionu a život jeho obyvatel v dobách minulých.


Kontakty

Mgr. Petr Bělohoubek, historik, vedoucí Památníku Mohyla míru
historie památníku Mohyla míru, Alois Slovák
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 544 544 241

 

Mgr. Vladimír Březina, Ph.D., historik, zástupce ředitele, vedoucí Vily Löw-Beer v Brně
regionální dějiny, dějiny města Brna, historie 18. a 19. století
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 544 544 219

 

Mgr. Ondřej Buček, historik, průvodce, Památník Mohyla míru
bitva u Slavkova
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 544 544 246

 

Mgr. Jaromír Cenek, historik, kurátor, Památník Mohyla míru
slavkovské bojiště, napoleonské války v regionu, numismatika
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 544 544 242

 

Mgr. Jana Černá, historička, kurátorka, Vila Löw-Beer v Brně
regionální dějiny, historie 20. století
e-mail.: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 544 544 213

 

Mgr. Martina Krajíčková, historička, vedoucí Muzea ve Šlapanicích
regionální dějiny, B. M. Eliášová, A. Kalvoda
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 544 544 261

 

Mgr. Marta Němečková, historička, vedoucí Muzea v Ivančicích
dějiny Ivančic, Muzejní spolek v Ivančicích
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 544 544 251

 

Mgr. Hana Sedláčková, Ph.D., historička, správce depozitáře, Muzeum ve Šlapanicích
regionální dějiny, lesnictví, genealogie, listinný materiál
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 544 544 264

 

PhDr. Josef Zacpal, historik, vedoucí Podhoráckého muzea
historie regionu, stavební vývoj Tišnova od 80. let 19. století, dějiny kláštera Porta coeli ve 20. století
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 544 544 222
vila low beer

Vila
Löw-Beer

v Brně
více informací
mohyla miru
Památník

Mohyla
míru

více informací
podhoracke muzeum

Podhorácké
muzeum

Klášter Porta coeli
více informací

Muzeum
v Ivančicích

Lapidárium
více informací
muzeum ivancice

Muzeum ve
Šlapanicích

scholasterie
více informací
muzeum slapanice

Památník
písemnictví

na Moravě
více informací
pamatnik pisemnictvi

partner jihomoravsky kraj partner asociace muzeii partner cesky rozhlas

All Rights Reserved Muzeum Brněnska © 2020, Webdesign by LE CLAVERA s.r.o.