Mapa Muzeum v Předklášteří Muzeum ve Šlapanicích Památník písemnictví na Moravě Mohyla míru Muzeum v Ivančicích Vila Löw - Beer
Nenechte si ujít
20.02.2018 - 20.02.2018 | Vila Löw-Beer v Brně
Diskuze o budoucnosti Arnoldovy vily
Diskuze o budoucnosti Arnoldovy vily Ve schodišťové hale Vily Löw-Beer v Brně se v úterý 20. února 2018 v 16.30 hodin uskuteční veřejná diskuze o budoucnosti Arnoldovy vily. Akce proběhne za účasti odborníků i politiků a zástupců spolku Kulturní centrum Josefa Arnolda.
Více>
23.02.2018 - 23.02.2018 | Vila Löw-Beer v Brně
Host ve vile: Martin Hilský
Host ve vile: Martin Hilský V pátek 23. února 2018 od 19 hodin bude naším hostem ve schodišťové hale vily profesor Martin Hilský – nejvýznamnější český shakespearolog, který přeložil do češtiny kompletní dílo Williama Shakespeara. Za zásluhy o šíření anglické literatury v České republice byl roku 2001 královnou Alžbětou II. jmenován čestným členem Řádu britského impéria.
Více>
02.02.2018 - 01.04.2018 | Vila Löw-Beer v Brně - galerie Celnice
Arnoldova vila – možnosti a limity památkové obnovy
Arnoldova vila – možnosti a limity památkové obnovy Výstava soutěžních prací studentů Ústavu památkové péče Fakulty architektury VUT v Brně na téma obnovy a budoucího využití vlastní vily stavitele Josefa Arnolda v Brně-Černých Polích.
Více>
10.10.2017 - 18.03.2018 | Památník Mohyla míru
Pozdrav z bojiště zasílati ráčíme
Pozdrav z bojiště zasílati ráčíme Slavkovské bojiště a napoleonská tematika na starých pohlednicích
Více>
12.01.2018 - 15.04.2018 | Muzeum ve Šlapanicích
Na dvorcích i polštářcích
Na dvorcích i polštářcích Výstava představí proměny vztahu lidí a zvířat. Objevte s námi příběhy psů, koček a koní, jejich roli v lidském životě i obraz v umění.
Více>
22.11.2017 - 25.03.2018 | Památník písemnictví na Moravě
Móda v dobovém tisku
Móda v dobovém tisku Výstava Móda v dobovém tisku - 20. a 30. let s podtitulem „Počtení v kavárně“, představí ilustrované salonní časopisy, objevující vkus, styl a eleganci. Úchvatné střihy, modely, kreslené reklamy, zkrátka svět módy, která se neustále vrací, obměňuje a trvale inspiruje.
Více>
16.01.2016 - 31.12.2020 | Vila Löw-Beer v Brně
Svět brněnské buržoazie mezi Löw-Beer a Tugendhat
Svět brněnské buržoazie mezi Löw-Beer a Tugendhat V památkově obnovené Vile Löw-Beer je umístěna expozice nazvaná Svět brněnské buržoazie mezi Löw-Beer a Tugendhat.
Více>
Cyrilometodějský Velehrad
22.03.2017 - 25.02.2018 | Památník písemnictví na Moravě
Rozšířená a doplněná putovní výstava Slováckého muzea v Uherském Hradišti, připravená ke 1150. výročí příchodu věrozvěstů na Moravu.
Více>
Pozdrav z bojiště zasílati ráčíme
10.10.2017 - 18.03.2018 | Památník Mohyla míru
Slavkovské bojiště a napoleonská tematika na starých pohlednicích
Více>
Móda v dobovém tisku
22.11.2017 - 25.03.2018 | Památník písemnictví na Moravě
Výstava Móda v dobovém tisku - 20. a 30. let s podtitulem „Počtení v kavárně“, představí ilustrované salonní časopisy, objevující vkus, styl a eleganci. Úchvatné střihy, modely, kreslené reklamy, zkrátka svět módy, která se neustále vrací, obměňuje a trvale inspiruje.
Více>
Na dvorcích i polštářcích
12.01.2018 - 15.04.2018 | Muzeum ve Šlapanicích
Výstava představí proměny vztahu lidí a zvířat. Objevte s námi příběhy psů, koček a koní, jejich roli v lidském životě i obraz v umění.
Více>
Muzeum pro nejmenší
23.02.2018 - 23.02.2018 | Muzeum ve Šlapanicích
Speciální akce k otevření výstavy Nejmenší mazlíčci
Více>
Nejmenší mazlíčci
23.02.2018 - 15.04.2018 | Muzeum ve Šlapanicích
Výstava výtvarných prací dětí ze šlapanických MŠ
Více>
Václav Hynek Mach – sochař nové republiky
27.02.2018 - 22.04.2018 | Podhorácké muzeum
Tvorba autora, který svými sochařskými pracemi pro architekturu a veřejný prostor v Brně a jiných městech spoluvytvářel vizuální kulturu nově vzniklé republiky.
Více>
Přednáškový den s koněm
03.03.2018 - 03.03.2018 | Muzeum ve Šlapanicích
Doprovodná akce k výstavě Na dvorcích a polštářcích
Více>
Z historie četnictva
15.03.2018 - 27.05.2018 | Muzeum v Ivančicích
Výstava o četnictvu v letech 1918 – 1939 připravená ve spolupráci s Klubem policejní historie Brno.
Více>
Den se psem
17.03.2018 - 17.03.2018 | Muzeum ve Šlapanicích
Doprovodná akce k výstavě Na dvorcích a polštářcích
Více>
Šelmy České republiky
27.03.2018 - 30.09.2018 | Podhorácké muzeum
Výstava představí všechny zástupce tohoto živočišného řádu v ČR s důrazem na návrat velkých šelem do naší přírody.
Více>
Baví nás časopisy pro děti
11.04.2018 - 14.10.2018 | Památník písemnictví na Moravě
Specifický svět publicistiky, pohybující se na pomezí umělecké tvorby a literatury faktu, reprezentují periodika pro dětské čtenáře. Na Anděla strážného, vydávaného od roku 1882 Papežskou knihtiskárnou benediktinů rajhradských, navázaly další úspěšné tituly. Namátkou Poupě, Mladý hlasatel, Vpřed, ABC, VTM, Modelář, Junák, Sedmička, Mateřídouška… Součástí výstavy bude interaktivní redakce pro malé editory a vydavatele.
Více>
Emanuel Ranný - Setkávání
03.05.2018 - 02.09.2018 | Památník písemnictví na Moravě
Grafické dílo Emanuela Ranného (1943) inspirované vztahem k poezii Jana Skácela, Ivana Diviše, Ludvíka Kundery, E. A. Poea, Williama Shakespeara a dalších autorů. Výstava představí vše, co z tohoto „setkávání“ poezie a obrazu vzniklo – grafické listy, bibliofilské tisky, knižní ilustrace a také písemnosti a fotografie dokumentující přátelské vazby mezi výtvarníkem a básníky.
Více>
Papírová hračka
04.05.2018 - 17.09.2018 | Muzeum ve Šlapanicích
Rozmanité variace papírové hračky, výstava s kreativní hernou pro malé i velké. Připraveno ve spolupráci s Muzeem hraček v Rychnově nad Kněžnou.
Více>
PROUDY Literatura německého jazyka v Brně, 1848–1945
16.05.2018 - 28.10.2018 | Památník písemnictví na Moravě
Výstava přiblíží mnohostrannost literární produkce autorů německého jazyka, kteří byli až do druhé světové války původem, působením nebo dílem spjati s Brnem. Ačkoli je spojuje jazyk a doba, jedná se o tvůrce s velmi různorodým přístupem k literatuře i ke světu. Tématem výstavy bude také německý literární život v Brně a jeho interakce s českým elementem. Snahou je navázat na badatelské úsilí domácí i zahraniční germanistiky, díky němuž se tento mnohotvárný fenomén vrací do moravské kulturní paměti.
Více>
created by: Trinet a.s., design Václav Houf
200-310   350-050   70-532   200-310   70-411   100-105  ,""" 1Z0-803   SY0-401   000-080   70-480   200-101   70-461   220-802   1Z0-060   ITILFND   000-017   EX300   200-125  ,""" CRISC   1z0-808   CAP   ITILFND   210-060   OG0-093   101   400-201   220-802   PR000041   300-206   200-101   74-678   220-801   MB6-703   9L0-012   CRISC   300-209   70-488   2V0-621   2V0-620   200-120   MB6-703   642-999   CISM   9L0-066   ICGB   70-413   MB2-704   352-001   VCP550   MB2-704   700-501   70-346   70-463   CCA-500   352-001   PR000041   000-104   70-488   JN0-360   JN0-102   70-483   350-001   CISSP   JN0-102   1Z0-804   CAS-002   70-533   642-732   400-201   102-400   300-209   640-911   1z0-808   LX0-103   300-101   70-411   9L0-012   70-532   c2010-652   1Y0-201   70-461   200-125  ,""" ICBB   640-911   640-911   70-480   000-089   350-029   1Z0-803   000-080   100-105  , """ 300-070   EX300   640-916   350-001   210-065   400-051   2V0-621   200-120   M70-101   LX0-103   1Z0-804   200-310   SY0-401   352-001   300-320   100-101   810-403   MB2-707   N10-006   200-120   CISSP   810-403   300-075   210-060   210-260   300-075   210-060   642-999   300-115   70-461   MB2-704   MB2-707   810-403   210-060   70-533   1Z0-060   EX200   350-018   1Z0-803   210-260   400-101   400-101   810-403   810-403   CISSP   200-120   N10-006   CISSP   300-320   100-101   200-310   210-060   810-403   350-018   300-101   300-206   300-070   ADM-201   210-260   400-101   MB2-707   ADM-201   350-018   200-310   SY0-401   350-018   400-201   SY0-401   200-120   300-208   70-687   N10-006   500-260   210-260   200-310   70-410   400-051   350-018   810-420   640-875   70-643   200-125   810-403   210-260   70-460   200-101   1Y0-300   400-051   642-467   350-018   400-101   SY0-401   642-181   MB2-707   200-001   200-120   MB2-707   SY0-401   2v0-621   70-464   200-120   CAS-002   9L0-066   350-050   642-999   220-801   74-678   642-732   400-051   ICGB   c2010-652   70-413   101-400   220-902   350-080   210-260   70-246   1Z0-144   3002   AWS-SYSOPS   70-347   PEGACPBA71V1   220-901   70-534   LX0-104   070-461   HP0-S42   1Z0-061   200-120   70-533   N10-006   350-060   210-060   200-310   400-201   300-320   CISSP   70-410   700-505   70-680   mb2-707   400-101