PROJEKT MAPA

V měsících únoru a březnu 2010 připravila pobočka Muzea Brněnska Podhorácké muzeum v Předklášteří pro žáky 3. až 5. ročníků základních škol v Předklášteří a v Tišnově speciální výukový program s pracovním názvem „Projekt mapa“. Základní didaktickou pomůckou se totiž stala velkoplošná plastická mapa užšího Tišnovska, která byla původně jedním z hlavních exponátů výstavy Letem muzejním světem, uspořádané v roce 2009 k 80. výročí založení Podhoráckého muzea. Iniciátorkou a hlavním garantem projektu byla etnoložka muzea PhDr. Irena Ochrymčuková, která osobním jednáním s vedením ZŠ v Předklášteří a obou tišnovských ZŠ na nám. 28. října a na Smíškově ulici dojednala podmínky účasti dětí. Všechny tři školy přijaly tuto iniciativu velmi pozitivně a konkrétní návštěvy už byly věcí domluvy učitelů s pracovníky muzea. Uskutečnilo se celkem 9 programových hodin: 2 x pro ZŠ Předklášteří, 1 x pro ZŠ Tišnov, Smíškova ul. a 6 x pro ZŠ Tišnov, nám. 28. října. Jejich náplní bylo seznámení se základními místopisnými lokalitami a dalšími geografickými údaji o zdejší krajině včetně pověstí, osídlování a dalších historických informací. Práce s mapou a orientace v ní probíhala formou her a cílených otázek. Projektu se zúčastnilo s mimořádným zájmem a pozorností 203 žáků. Způsob prezentace a práce s dětmi byly vysoce ceněny i přítomnými pedagogy.
 

 

created by: Trinet a.s., design Václav Houf