BRÁNA NEBES

Brána nebes – pracovní list pro předškolní a mladší školní věk   
Podhorácké muzeum v Předklášteří se dlouhodobě věnuje práci s dětskými návštěvníky - připravuje pro ně komentované prohlídky výstav, doprovodné programy a interaktivní dětské dílny. Dalším prostředkem, jak udělat návštěvu muzea a kláštera Porta coeli pro děti zajímavou, je vytvoření pracovního listu nazvaného „Brána nebes“, který nejmenším hravou formou (omalovánka, doplňovačka, stolní hra) přiblíží prostředí gotického kláštera. Listy jsou využitelné pro školní skupiny i rodiny s dětmi při návštěvě kláštera Porta coeli a při prohlídce stálé expozice z jeho historie. Jsou k dispozici v pokladně muzea.
ukázka č. 1     ukázka č. 2      ukázka č. 3  

created by: Trinet a.s., design Václav Houf